Dini & Tasavvuf Tarih

Abdulkadir Inan – Eski Turk Dini Tarihi

Abdulkadir Inan – Eski Turk Dini Tarihi

350 kadar ilmî eseri bulunan Prof. Abdüikadir Inan’m
etnografya, Türk Tarihi, Türk Lehçeleri ve Türk Filolojisine, Türklerin Millî Hayatına ve Dış Türklerin Mücadelelerine dair yazıları kadar, onun, Türklerin Dinleri ve inançlarına, Dînî Folklora dair de değerli eserleri vardır.

Kitabı İncele

Yorum Ekle