Tarih

Adab el-l:Iarb ve el-Şeca ‘a’ya Göre “Hisar ve Kuşatma Geleneği”

Adab el-l:Iarb ve el-Şeca ‘a’ya Göre “Hisar ve Kuşatma Geleneği”

A.diib el-ljarb ve el-Şecii’a adlı eser Türk, İran, İslam ve Hint savaş geleneği
hakkında öZRün bilRiler vermektedir. Makalemiz, eserde Reçen hisar kuşatması ve
savunmasının teknik, strateiik, hukukı ve ahlakı öRe/erini incelemektedir. Bu
baRlamda makale, kuşatma sırasında kullanılan silahlar; psikolojik savaş;
kuşatmanın sonuçlandırılma biçimi; savunma silahları; hisarda bulunması
Rereken malzeme erzak; savunmanın sonuçlandırılma biçimine ilişkin bilRileri
içermektedir.

Kitabı İncele

Yorum Ekle

2 Comments