Tarih

Bekâr Odaları ve Meyhaneler – Işıl Çokuğraş

Bekâr Odaları ve Meyhaneler Işıl Çokuğraş

Popüler imgelemde Osmanlı İstanbulu’na dair ilk akla gelenler, genellikle saray
odaklı sahneler ve minarelerin tanımladığı bir topografyadır. Onun Paris ve
Londra gibi karmaşık bir metropol olduğu ise pek düşünülmez. Oysaki tüm Av rupa
metropolleri gibi çok katmanlı, neredeyse kaotik bir sosyal yapıya sahip, sürekli
değişimlerin ve çatışmaların yaşandığı bir kenttir İstanbul. Bu çok katmanlılık,
etno-dinsel çeşitlilik bağlamında birçok araştırmada sayısız kere ele alınmıştır,
fakat İstanbul bunun ötesinde dinamikler de sunmaktadır. Bugün Avrupa metropollerinin
suç ve toplumsal marjinalite tarihine ilişkin epey araştırma bulmak
mümkünken İstanbul’a ait çok az çalışma olması şaşırtıcıdır. İstanbul, suçtan ve
toplum dışı olandan arınmış, steril bir kent miydi? Neden bu alanda çok az üretim
olduğu üzerinde düşünülmeye değer …
Bu çalışma, geç 18. – erken 19. yüzyıl İstanbulu’nu marjinalite, tekinsizlik, denetim
gibi metropolleri tanımlayan modern kavramlar çerçevesinde ele almakta
ve bunları kentin belirli mekanları üzerinden tartışmaktadır. Bu bağlamda, detaylı
bir inceleme için bekar odaları ve meyhaneler seçilmiş, bunların iktidarla ve
toplumla ilişkileri belgeler izin verdiği ölçüde değerlendirilmiş ve kent içindeki
dağılımları tespit edilmiştir. Bu veriler, merkezileşen bir yönetimin kentsel müdahalelerini
irdelemeyi ve en önemlisi, marjinalite ve mekan ilişkisini geç Osmanlı
bağlamında okuyabilmeyi olanaklı kılmıştır.

Kitabı İncele

Yorum Ekle