Tarih

ÇİN KAYNAKLARINA GÖRE ORTA VE ‘GARBİ ASYA HALKLARININ MEDENİYETİ 1

ÇİN KAYNAKLARINA GÖRE ORTA VE ‘GARBİ ASYA HALKLARININ MEDENİYETİ 1

Wolfram Eberhard

Bu tetkiki, diğer ihtisas sahalarında, aynı meselelerle uğraşan
meslekdaşlarıma ithaf ediyorum. Burada, türk tarihinde büyük bir rol
oynayan ve türk milletinin ana yurdu olan ülkelerin medeniyeti üzerinde,
Çin kaynaklarında bulunan malûmatı bir araya topladım. Bu malzeme,
mahdut olduğu gibi, bitaraf da değildir. Çinlilerin, yalnız düşmanca münasebetlerde
bulundukları memleketler hakkında, iyi şeyler yazmaktan
ziyade, fenayı yazacakları kolayca anlaşılabilir. Biz araştırıcıların vazifeleri
bundan, kendimizi şaşırtmaksızm, doğruyu ortaya çıkarmağa çalışmaktır.

Kitabı İncele

 

Yorum Ekle

Yorum