Dini & Tasavvuf

Emeviler Döneminde Yahudiler pdf

Emeviler Döneminde Yahudiler Nuh Arslantaş

Müslümanların Yahudilerle ilişkileri Hicret’ten sonra başlamıştır. Hz.
Peygamber şehrin ortaklaşa savunulması, diyet ve himaye hakkı gibi bazı hususlarda
onlarla görüş birliğine varmıştı. Ancak Medine’ de bulunan üç Yahudi
kabilesi, bu şartları ihlal etmeleri sebebiyle Hicret’in 2., 4. ve 5. yıllarında Medine’
den sürülmüşler veya Kureyzaoğulları’nda olduğu gibi erkekleri öldürülmek
suretiyle cezalandırılmışlardı. Hz. Peygamber zamanında Medine dışında
yaşayan Hayberli Yahudiler, Mekke müşrikleri ve Gatafan kabilesiyle birlikte
Hz. Peygamber’e karşı düşmanca bir işbirliğine girişmişlerdi. Medine’ye karşı
tehlikeli dönemler yaşatan bu topluluk, Hudeybiye Antlaşması ile Mekke müşriklerinin
eli-kolu bağlandıktan sonra hicretin 7. yılında itaat altına alınmışlardı.
Çevredeki Vadilkura ve Fedek Yahudileri ise direnmeksizin Hayber Yahudilerinin
şartları üzere teslim oldular.

 

Kitabı İncele

Yorum Ekle