Spor Tarih

Gelişim Sürecinde Erken İç Asya Türk Okçuluğu

Gelişim Sürecinde Erken İç Asya Türk Okçuluğu

Hasan Basri ÖNGEL

Türk kültür hayatında okçuluk faaliyetlerinin farklı etkinlik ortamlarında ve yerine
getirdiği işlevler bakımından oldukça zengin bir uygulama alanına sahip olduğu
görülür. Okçuluğa yönelik yeteneklerin geliştirilmesine imkan sağlayan avcılık,
ekonomik değeri dışında; askeri, sosyal, yönetsel ve sportif işlevlerinin ön plana çıktığı
görülür. Belli yoğunlukta bir ön çalışmayı gerektiren, askeri bayramların ve dinsel
kökenli, törenli okçuluk yarışmalarının düzenlenmek suretiyle sportif yarışma amaçlı
organizasyonların da toplum hayatında yer aldığı görülür. Avrasya coğrafyasında
yaşayan göçebe halkların, yerleşik halklara üstünlüğünü sağlayan ok ve yayın
yapılışındaki teknolojik farklılıklar ve uygulamadaki ayrılıklar, alt kimliklerinin esoterik
kaynağı noktasına ulaştığı görülür. Ok ve yayın yapımında kullanılan malzeme ve
yapılış bilgisi okült (gizli) bir şekilde, ustadan çırağa aktarılarak, yapıcısına ve ailesine
sosyal hayatta seçkin bir yer kazandırdığı görülür. Ok ve yay kullanımı çok erken
dönemlerde, sadece bireysel avcılıkta kullanılan av silahı olarak kullanıldığı, şaman
inancına göre av tanrısınca insanlara sunulduğu düşünülürken, kurumsal av ve savaş
silahı konumuna gelmesi ile de savaş tanrısınca insanlara imkan sunması amacıyla icat
edildiği vurgulanmış, köken ve doğuş efsaneleriyle halklarca ulusallaştırılmaya
çalışıldığı görülmektedir..

Kitabı İncele

 

 

Yorum Ekle

Yorum