Yaşam

Türk Kültüründe Evliliğe Bağlı Tabu ve Kaçınmalar Mehmet Ali Yolcu

Türk Kültüründe Evliliğe Bağlı Tabu ve Kaçınmalar || Mehmet Ali Yolcu

Son yüzyılın sosyal bilimleri, özellikle ülkemizde, toplumsal
sorunlar karşısında çözüm üretmede ahl bir görüntü
vermektedir. Bunun nedenleri, belki de bu bilimlerin kendi
sınırlan içerisinde insanı anlama ve anlamlandırmada tek
yönlü bir bakış açısının yetersizliği ve farklı disiplinlerin
ortaya koyduğu verilerin sağlıklı kullanılamayışında aranmalıdır.

İnsan, her yönüyle doğayla iç içe bir canlıdır; onun
üretim ve birikimi, geçmiş deneyimler üzerine inşa ettiği
ussal yapısı, ilişki içinde olduğu doğal fenomenlerden ayrı
değerlendirilemez. İnsan, diğer türler arasında temel ekolojik
ilkelere meydan okuyarak kültür üretebilmiş tek canlıdır.Dolayısıyla insanın kendine ve çevresine koyduğu kurallar, yasaklar ve sınırlar, aynı zamanda kendi doğasına
egemenlik kurma isteğine de yanıt vermiştir. İnsanın hem
kendine hem de çevresine egemen olma arzusuyla biçimlendirdiği
uygarlık nosyonu, kurumlar ve yapılar ile kültürleme
ve uyumlanma süreçlerinden geçmiş ilişkilerle biçimlenmiştir.
Bu bağlamda insan davranışlarının tek yönlü ve
basit olamayacağı gerçeği, insan ve toplumu anlamada daha
karmaşık bir dizge üretmemizi zorunlu hale getirmiştir.

Kitabı İncele

Yorum Ekle